Flowair - KM EL

LEO KM+ EL нь  цахилгаан халаагууртай болон холилтын камертай  агаар халаах төхөөрөмж болно. Цахилгаан халаагуур нь   халаалтын ачаалалаас хамаарч  үе шаттай ажиллаж  халаалтын хүчийг хамгийн их ашиглах боломжийг олгодог.
 Зориулалт:
LEO KM+EL халаагуур нь  халаалтанд  усан  дулааны эх үүсвэрийг ашиглах боломжгүй барилгуудыг  халаахад ашигладаг.Үүнд: үйлдвэрийн танхим, семинар, автомашины үзэсгэлэнгийн танхим, агуулах, павильон, спортын байгууламж, ариун дагшин барилга гэх мэт.
 
 Автоматжуулалт:
LEO KM+EL нь ухаалаг T-Box хянагч удирдлагаа  ажиллах боломжтой.Нэмж дурдахад халаагч нь халаагч болон сэнсийг хэт халалтаас хамгаалах бүрэн цахилгаан хангамж, хяналт, хамгаалалтын системээр тоноглогдсон.
 
 
eyd4TLOfcOoam27.jpg