Remak- RF агаар боловсруулах төхөөрөмжийг AeroCAD программ дээр хэрхэн сонгох вэ?