Remak-Aero Master XP Агаар боловсруулах төхөөрөмжийн бүтэц, хүчин чадал, эд анги