Remak - Vento Агаар боловсруулах төхөөрөмжийн бүтэц, хүчин чадал, эд анги