Агааржуулалтын төмөр хоолой (Дугуй )

Цайрын агууламж: 80гр/м2,
Төмрийн зузаан: 0,5мм-1,2мм

Давуу тал:
Битүүмжлэл сайн тул агаар алдахгүй, битүүмжлэл сайтай
Автомат эсгүүрийн машинаас хэмжээс алдахгүй, нарийвчлал сайтай бүтээгдэхүүнүүд
гардаг.
 
MzIm1AF5w5WoiiX.jpg
 
WY0dcpVY6XEeQx9.jpg