Төвлөрсөн хөргөлтийн систем

Төвлөсөн хөргөлтийн  систем нь нэг болон хэд хэдэн төхөөрөмжөөс бүрдсэн багц  гадна хөргөлтийн машинаар маш олон тооны дотор төхөөрөмжийг холбоно  хөргөлтийн ачаалалд тохируулж хувьсан ажиллуулахаар бүтээгдсэн  систем  юм.Хөргөлтийн ачаалалд тохируулж ажиллах давуу тал нь эрчим хүч хэмнэж, хэрэглэгчдэд хэмнэлт хийх боломж  олгодог юм.Орчин үеийн өнгө үзэмжтэй барилга байшин, Өндөр барилга, Шилэн фасадтай барилгын гадна хананд хөргөлтийн төхөөрөмжийг байрлуулах нь боломжгүй ,тохиромжгүй байдаг.Үүнийг шийдэх арга бол төвлөрсөн хөргөлтийн систем юм.
Манай компани нь хөргөлтийн төхөөрөмж үйлдвэрлэлээрээ дэлхийн шилдэгт ордог GREE, HAIER үйлдвэрийн хөргөлтийн төхөөрөмжийг захиалагчийн хүссэн хүчин чадлаар нийлүүлж, угсарч ,завсар үйлчилгээгийн хийж хариуцсан ажилладаг.
 
Гадна байрлах төвлөрсөн хөргөлтийн систем GREE, HAIER   нь үйлдвэр, их дэлгүүр, супермаркет, офис, зочид буудал, агуулахын зориулалттай обьектуудад суурилуулдаг төхөөрөмж юм. Тус төвлөрсөн систем нь загварын хүчин чадлаас хамаараад дотор өрөө, танхимуудад байрлах 8-80 ширхэг хүртэл тооны кондиционеруудтай хоолойгоор холбогдох боломжтойгоороо онцлог байдаг.Цаг агаараасаа хамаараад тус системыг хөргөлт болон халаалтын горимоор ажиллуулж болдог.
SRSS9CsjwyYhOHh.jpg
Уг хөргөлтийн системд нийтдээ 1000 метр хүртэлх хөргөлтийн  хоолойг холбож болно. Мөн хоолойгоор холбогдсон хамгийн хол байрлах хөргөлтийн систем нь 165 метр  байж болдог. Өндрийн хувьд гаднах болон доторхи төхөөрөмжийн хоорондын зай нь 90 метр байж болдог
 
 
2yxKQit2rU5Q3kh.jpg