2VV - Indesse AC/EC

ТЕХНИК ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Аж ахуйн үйлдвэр, агуулахад тохиромжтой зохицох босоо эсвэл хэвтээ дулааны хөшиг.
  • Урт: 1,65 м; 2,20 м мөн 2,75 м
  • Агаарын зарцуулалт 18500 м3/ц
  • Халаалтийн төрөл: Цахилгаан, усан
  • Босоо ба хэвтээ маягаар суурилуулж болно
  • Засвар үйлчилгээ хийхээд амар
Дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг доорх холбоосоор орж үзнэ үү.